Нови девет семейства от Шумен избраха мисията на приемни родители

Нови девет семейства от Шумен избраха мисията на приемни родители

Нови девет семейства от Шумен избраха мисията на приемни родители.

 Да станат приемно семейство избраха нови девет семейства от Област Шумен. От 17 до 21 май те преминават обучение в Областния център по приемна грижа.

 

Седем от семействата са насочени за обучение с направление от Дирекция „Социално подпомагане" - Шумен, а две семейства от Дирекция „Социално подпомагане" - Велики Преслав.

В първият етап от обучението са включени теми свързани със спецификата на социалната услуга приемна грижа, задачите на приемните родители; целевите групи деца и родители, които имат нужда от подкрепата на приемни семейства; основните етапи от развитието на детето; изграждане на умения за безопасна грижа за приемното дете; основни права и закрила на детето; насилие на детето и видовете малтретиране.

Вторият етап от обучението засегна теми, включени в Програмата за допълнителна квалификация на кандидатите за професионално приемно семейство – специализирана грижа при настаняване на дете в риск от 0 до 3 години; специализирана грижа при настаняване на дете с увреждане; специализиран грижа, предоставяне на дете жертва на насилие или трафик и грижа за дете при режим на спешно настаняване.

Областния център по приемна грижа в Шумен /ОЦПГ/ е създаден в рамките на Проект „Разширяване на приемната грижа в България". Изпълнението на проекта е поето съвместно от Сдружение Институт по социални дейности и практики и Международна социална служба – България и се финансира от УНИЦЕФ. Проектът се реализира чрез надграждане на съществуващите местни ресурси, като за целта се използва базата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен.

Областния център по Приемна грижа е на адрес: град Шумен, улица „Беласица" № 11, телефонът за повече информация е 054/850 777 ; 054/800 430