Нови десет кандидати за приемни семейства от Област Шумен преминаха обучение в Областния център по приемна грижа

Нови десет кандидати за приемни семейства от Област Шумен преминаха обучение в Областния център по приемна грижа

Областният център по Приемна грижа организира обучение на кандидати за приемни родители, което се проведе в дните от 8 до 15 октомври 2010г. Нови 10 семейства от Област Шумен избраха мисията да станат приемни родители,

а обучението е част от професионалната им подготовка. Чрез дискусии на реални житейски ситуации, ролеви игри, кандидатите за приемни родители повишават разбирането, сензитивността и уменията си да подкрепят деца в риск, такива които са жертва на насилие в собствените си семейства или пък са изоставени от родители си в специализирана институция.

«Да живее спри собствените си родители е най-добре за всяко дете, но когато това не е възможно, приемната грижа е една от значимите /най-добрите възможности децата да получат обич, грижа и внимание», коментират социалните работници от екипа на Областния център по приемна грижа. В обучението на приемни родители те поставят акцент върху етичните принципи и правила, които са неизменна част от хората, ангажирани с помагащи професии. Задачите на развитието на деца от нула до три години, в предучилищна възраст и в периода на юношеството са други интересни теми, които са включени в обучението.

«Мисията на приемните родители е да бъдат част от живота на детето и семейството му в един от най-тежките за тях периоди, а по време на обучението бъдещите приемни родители се учат как по-най добър начин да направят това», споделят социалните работници.

Обучението е един от етапите, който преминават кандидатите за приемни родители. До окончателното им утвърждаване от Комисиите по детето предстои оценка на семействата, която социалните работници от Областния център по приемна грижа ще извършат за период от 3 месеца. По време на проучването социалните работници провеждат разговори с кандидатите за приемни родители и другите членове на семейството, с роднини, близки и приятели.

Междувременно в Област Шумен 52 приемни семейства се грижат за 47 деца, а в процес на оценка са 33 семейства, които са решили да станат приемни родители.

Областният център по Приемна грижа е на адрес: град Шумен, улица „Беласица" № 11, телефони за повече информация - 054/850 777 ; 054/800 430