Новини от Център за обществена подкрепа към ДДЛРГ "П.Р.Славейков" - София

Новини от Център за обществена подкрепа към ДДЛРГ

През месец март беше проведено обучение от американски обучители на тема "Приемна грижа" по програмата PS-MAPP. В обучението бяха включени социални работници и психолози от Центъра за обществена подкрепа към ДДЛРГ "П.Р.Славейков". Същите присъстваха на среща с възпителите от дома, в комплекс "Щъркелово гнездо", където бяха регламентирани правила за взаимоотношение при съвместна работа.