Научете повече в онлайн конференцията “Резилианс: превенция на насилието в училищната общност"

Научете повече в онлайн конференцията “Резилианс: превенция на насилието в училищната общност

Събитието е подходящо за учители и училищни екипи и представители на РУО, НПО които искат да:

 • разберат защо е важно да се учим да развиваме силните страни на децата;
 • научат какво помага на един учител да работи за развиване на силните страни в учениците;
 • чуят съвети за развиване на силните страни в различен контекст;
 • си представят как още може да изглежда партньорството между учители, родители и деца.

 

Повече за проекта "Укрепване на силните страни на децата за превенция на насилието"

Проектът " Укрепване на силните страни на децата за превенция на насилието" се реализира в партньорство с Association for Child and Family Empowerment "Ave Copiii" (Молдова), Social Services Agency (Латвия), First Children's Embassy in the World – Megjashi, (Македония), Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil, (Румъния), Network of Organizations for Children of Serbia – MODS, (Сърбия),  The Association for a better world, (Словения) и Tirana Legal aid society (TLAS) (Албания) и Институт по социални дейности и практики. Проектът се реализира с финансирането на Фондация Оук за периода 2016 - 2021 г.

 • Разработена и приложена в 8 държави общо споделена концептуална рамка за превенция на насилие над деца, основана на техните силни страни и опори, на общо разбиране и прилагане
 • Детско участие в процеса по превенция на всички видове насилие в училище
 • Въвличане на родителите – преки и непреки участници за промяна на нагласите и отношенията към децата и младите хора, основани на разбиране и диалог.
 • Информирана широката общественост за достатъчно добро родителстване, добро третиране на децата в семейството и училището,.

Според валидните дании, които имаме до момента:

 • Обхванати над 350 професионалисти и създадени професионални общности за разпространение на информацията за Резилианс подхода и как тази концепция се прилага в практиката
 • Над 150 ученици, които са подготвени като водещи и участници в обучения, уъркшопове, дискусионни срещи, групова работа
 • Над 60 ученици участвали в разработване и изпълнение на свои проекти за превенция на насилието и позитивна среда в училище
Прикачени файлове