Национално представително изследване на нагласите за развитие на приемната грижа в България

Национално представително изследване на нагласите за развитие на приемната грижа в България

Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с Агенцията за социално подпомагане реализира проект "Развитие на приемна грижа в регион Враца". една то заложените дейности, която стартира в момента е Национално представително изследване на нагласите за развитие на приемната грижа в България. Изпълнител на дейността е коалиция между Институт по социални дейности и практики и Агенция за социално икономически анализи.