Национална среща за обсъждане на напредъка по приемна грижа

Национална среща за обсъждане на напредъка по приемна грижа

На 10 и 11 февруаи 2011, в хотел ,,Родина", в гр. София се проведе Национална работна среща за обсъждане на напредъка по проект „Развитие на модела на приемна грижа в България".

 

Проектът се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ съвместно със Сдружение,, Институт по социални дейности и практики", Фондация ,,Международна социална служба – България" и Сдружение ,,Самаряни". В рамките на проекта са изградени девет Областни центъра по приемна грижа, които покриват следните области: Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Перник, Смолян, София-град, София област, Търговище и Шумен.

Националната среща бе открита от г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България, която акцентира върху важността от развитие на приемната грижа в България и пожела успех на всички участници в този процес. На срещата присъстваха представители на Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Отделите за закрила на децата от градовете, в които съществуват Областни центрове по приемна грижа, както и екипите от деветте Областни центрове.

Обсъдени бяха темите : Развитие на децата в приемна грижа и начини за подкрепа, Работа и връзка с биологичните семейства на децата в приемна грижа, Начини за подкрепа на приемните родители, Връзките и разликите между Приемна грижа и осиновяване. Участниците имаха възможност да споделят опит и зараждащи се добри практики, както и да синхронизират работата на деветте Областни центрове по приемна грижа.