Национална конференция,,Резилианс - измерения и перспективи"

Национална конференция,,Резилианс - измерения и перспективи

На 15 юни 2011г. в София се проведе заключителната конференция на проекта на ИСДП, финансиран от Фондация Оук – "Резилианс без граници". На срещата местните координатори и ръководителят на проекта – Диана Русева

- имаха възможност да споделят своите вдъхновения и решения за реализирането на дейности при представянето на резилианс пред общността. Опитът си представиха и екипите на училищата, където беше пилотиран модел за работа по превенция на насилието, чрез създаване на дружелюбна за детето среда. Стефан Ванистендал, Жан Майер и доц. Нели Петрова- Димитрова, консултанти и обучители по резилианс, въведоха участниците в новите европейски практики, улесняващи резилианса на членовете на приемните семейства и при майки с трудности в отглеждането на деца си.

Радостна е равносметката, че ангажираността на екипа ни с представяне и налагане на този нов подход дава резултат във вдъхновени от резилианс практики, демонстриращи новото отношение към помагането на децата и семействата.

Поздравяваме и благодарим на екип резилианс!