Национална конференция на българските НПО

Национална конференция на българските НПО

На 28.05.2008 г. в зала 8 на НДК се проведе Национална конференция на българските НПО, организирана от консултантския екип към проект ФАР „Развитие на гражданското общество".

Над 300 НПО, представители на държавни институтции, дарителски програми и корпоративни дарители, взеха участие и обсъдиха актуални въпроси, свързани с управлението на НПО, благотворителността, корпоративното дарителство като начин за финансиране на неправителствения сектор, правната уредба, касаеща НПО и техните дейности. Бяха представени и две изследвания: Национално представително социологическо проучване на нуждите на НПО, което показва, че 58 % от българските НПО са се представили по-добре през 2007 година, отколкото през 2006 година, 21 % са запазили равнището си и 21 % са отбелязали спад в развитието си, както и Изследване на възможностите за усъвършенстване на правната рамка, уреждаща дейността на НПО. Неправителственият сектор също така поиска държавата да осигури първоначалния капитал за създаване на Независим фонд за граждански инициативи.

Ръководителят на екипа на европейските консултанти по проекта по програма ФАР на ЕС за развитие на гражданския сектор в България Пау Соланила, отбеляза важността на неправителствния сектор като каза, че "представителите на неправителствените организации са най-добрите посланици на България, които могат наистина да утвърдят и да разширят позициите и образа на България навсякъде по света".

Институт по социални дейности и практики взе участие в конференцията като представи на организираното изложение 4 свои проекта по програма ФАР. По време на изложението посетителите имаха възможност да се запознаят със снимки и видео материали, свързан с проектите, както и с цялостната дейност на Института. Интерес към сдружението беше изявен от страна на редица предтсвители на присъстващите организации.

Конференцията представлява най-големият форум на НПО за годината и нейна основна цел е да се превърне в ежегодна традиция.