Национална конференция

Национална конференция

На 9 декември "Институт по социални дейности и практики" проведе национална конференция „Добро родителство и превенция на телесното наказание за най-малките деца (0-3год.)".

Конференцията се проведе в зала 5 на Столична община. Събитието се организира в партньорство със Столична община и УНИЦЕФ България в рамките на проект "Дом без насилие за всяко дете", финансиран по програма Дафне на ЕK.

Конференцията бе открита с лекция на г-н Мишел Либер, педо-психиатър от клиника в Лил, Франция - „Телесното наказание, психолигическото малтретиране и изоставянето: можем ли да „опитомим" насилието?

Дискусия и голям интерес предизивкаха презентациите на г-жа Таня Радочай – „Ранно детско развитие. Възпитание на децата без насилие" и на доц. Нели Петрова – „Анализ на ситуацията за превенция на телесното наказание в България".

Колеги от КСУДС Перник, КСУДС Пазарджик, КСУДС Видин и ЦОП София представиха добри практики за превенция на насилието и имаха възможност да обменят опит.

Целта на срещата бе да се повиши разбирането за това какво представлява „позитивното родителство" и как то може да бъде подкрепено чрез подходящи политики и мерки в България. Акцент на конференцията също така беше повишаване познаването за дългосрочните негативни последици от телесното наказание и друго грубо поведение в домашната среда (като се обърне специално внимание на възпитанието на най-малките деца от 0 до 3г.).