Настаняване на новородено дете от родилен дом в приемно семейство в град София 09.03.2011

Настаняване на новородено дете от родилен дом в приемно семейство в град София 09.03.2011

 

След успешно сътрудничество между Областен център по приемна грижа /ОЦПГ/-София, Дирекция ,,Социално подпомагане"/ДСП/-Младост и професионално приемно семейство на 09.03.2011г. от родилен дом

се осъществи настаняване на новородено момиченце в дома на семейството. Приемните родители са преминали целия процес по оценка, обучение и подкрепа в ОЦПГ-София и ще продължат да получават съдействие при отглеждането на бебето.Предвиждаме работа и с биологичните родители на детето по посока запазване на връзката с родното семейство.