Настанено дете в приемно семейство в град Пирдоп

Настанено дете в приемно семейство в град Пирдоп

 След успешно сътрудничество между Областен център по приемна грижа /ОЦПГ/-София, Дирекция ,,Социално подпомагане"/ДСП/-Пирдоп и професионално приемно семейство на 22.03.2011г. се осъществи настаняване на дете от ДМСГД-гр.Златица

в дома на семейството. Приемниият родител  премина  процес на  подкрепа  по време на напасването и ще продължи да получава подкрепа и супервизия   при адаптацията и отглеждането на детето от специалистите на Областния център по приемна грижа – София област.