Надграждащо обучение

Надграждащо обучение

Обучението се реализира в рамките на проект „Резилианс без граници", реализиран от Сдружение „Институт за социални дейности и практики „ с подкрепата на Фондация „ОАК". В него взеха участие 14 представители на педагогическата общност и специалисти социални дейности на СУПЦ „Д. Грънчаров " гр. Горна Оряховица.

 

Обучението имаше за цел да се разбере „Как ползвах наученото за „резилианс" в личния  и професионалния опит между двете обучения.  (прозрения, примери, събития). Припомниха се основни понятия свързани с резилианс. Къщичката - Практическия синтез в контекста на децата и лицата с дефицити. Използваха се базисни знания за подхода резилианс и се съотнесоха към работата с потребители на социална услуга в СУПЦ. Допълнителна заявка бе да се разгледа случай от практиката през подхода резилианс. Беше направен такъв анализ.

Беше разгледана и превенцията в контекста на резилианс, как да насърчаваме резилианс - практически упражнения, Резилианс и юношество.

Групата влезе в обучението много по-добре от първия път. Тази група много рядко е участвала в обучения и има съпротиви, защото са презалети от случаи, които надхвърлят капацитета им. Постепенно групата се ангажира в учебния процес. Участниците в края на обучението споделиха, че обучението им е било много полезно в личен план да осмислят нови възможности за развитие и че в професионален план са разбрали какво биха променили в подхода към потребителите на услуги.

Основните методи в обучението бяха: презентация, дискусия, ролеви игри.

Допълнителни въпроси и теми бяха свързани с преживяването на травма и възстановяване, относно психичната болест и нейните проявление и относно липсата на капацитет на потребителите на услуги да ползват образователните услуги, които им се предлагат.

Основното предложение е за нови срещи и надграждащи обучения на следващ етап. Представяне на конкретен чужд опит.