Национална конференция “Резилианс – измерения и перспективи”

Национална конференция “Резилианс – измерения и перспективи”

На 15 юни в София се проведе заключителната конференция на проекта на ИСДП, финансиран от Фондация Оук – “Резилианс без граници”. На срещата местните координатори и ръководителят на проекта – Диана Русева - имаха възможност да споделят своите вдъхновения и решения за реализирането на дейности при представянето на резилианс пред общността.

Опита си представиха и екипите на училищата, където беше пилотиран модел за работа по превенция на насилието чрез създаване на дружелюбна за детето среда. Стефан Ванистендал, Жан Майер и доц. Нели Петрова, консултанти и обучители по резилианс, въведоха участниците в новите европейски  практики, улесняващи резилианса на членовете на приемните семейства и при майки с трудности в отглеждането на деца си. А участието на новите ни приятели - размишляващите върху размишляването колеги от ОнтоИдея и изиграващите преживяваното артисти от театър Камбана направиха така, че да си повторим – резилианс е без граници

Радостна е равносметката, че ангажираността на екипа ни с представяне и налагане на този нов подход дава резултат във вдъхновени от резилианс практики, демонстриращи новото отношение към помагането на децата и семействата.  

Поздравяваме и благодарим на екип резилианс – на обучителите, на координаторите, на въвлечените, на вдъхновените!