Националната конференция “Резилианс – измерения и перспективи”

Националната конференция “Резилианс – измерения и перспективи”

На срещата ще представим както споделеното от обученията на мултидисциплинарните екипи в страната и пилотния модел от прилагането на подхода в училище, така и перспективите за бъдещо приложение и сътрудничество. Наши гости и участници ще бъдат училищните екипи, работещи по проекта, националните обучители по резилианс, местните координатори по проекта, експерти от МОМН, представители на РИО и Община.