Национален информационен ден за осиновяването

Национален информационен ден за осиновяването

     

 

Център за обществена подкрепа към ИСДП, Българска Асоциация Осиновени и Осиновители /БАОО/ и Национална мрежа за децата /НМД/ организират Национален Информационен Ден за Осиновяването на 26.09.2014г.

В България за пръв път се организира подобен ден и това ще ни даде възможност да поставим началото на традиция, която да промени нагласите към осиновяването у нас и да повлияе върху това, този процес да се случва по по-добър начин за децата и осиновителите.

Институт по социални дейности и практики се включва в инициативата чрез два Центъра за обществена подкрепа в гр. София. В Центровете работят експерти и специалисти по проблемите на осиновяването – Обучение на кандидат-осиновители, в които се подготвят за предстоящото осиновяване, проучват се нагласите на  кандидатите; работим по изготвяне на оценка на нуждите на деца, които са вписани в регистъра за осиновяване; предоставяме подкрепа на осиновители и осиновените им деца при адаптацията в семейството; работим по превенция на разсиновяването.

Къде ще се проведе събитието: Националния информационен ден за осиновяването ще се проведе едновременно в различни градове и центрове, предоставящи социални услуги за кандидат-осиновители, осиновител и осиновени. Институт по социални дейности и практики управлева два Центъра за обществена подкрепа на територията на гр. София, които се включват в инициативата на Българска Асоциация Осиновени и Осиновители /БАОО/ и Национална мрежа за децата /НМД/.

             1) Център за обществена подкрепа на ул. „Пиротска” № 175 (в зградата на ДД „П. Славейков”), тел. 02/920 42 38, лице за контакти: Цветан Тодорин

             2) Център за обществена подкрепа на ул. „Сава Филаретов” №23 (в сградата на ДД „А. Златаров”), тел. 02/936 10 26, лице за контакти Деница Тодорова

 

Информационният ден цели:

 • от една страна, да идентифицира организацията, която го организира, пред осиновители и кандидат-осиновители като място, където могат да получат подкрепа и помощ;
 • от друга страна, да повдигне имиджа на осиновяването в обществото  

 

Програма за протичане на събитието Центровете на ИСДП:

09:00 – 10:00  Пресконференция за медии проявили интерес към събитието в ЦОП

 

10:00 -  12:00  Ателие, посветено на кандидат-осиновителите и хората, които все още не са взели решение за осиновяване.

 • Представяне на социалните услуги, предоставяни в ЦОП, които имат за цел да подкрепят кандидат-осиновителите и осиновителите – групи за обучение на кандидат осиновители; групови програми, насочени към родители/осиновители на деца от 0 до 3 годишна възраст; групови програми, насочени към родители/осиновители с деца в юношеска възраст; индивидуални консултации за осиновители и осиновени; групи за взаимопомощ и др.  
 • Срещи с хора, които вече са осиновили дете, обмяна на опит.  
 • Разясняване на процедурата за кандидатстване за осиновяване на дете – филм „Осиновяване“, http://www.youtube.com/watch?v=FgRUdkDQR70 (емоционалния свят на родителите-осиновители).

 

12:00 – 14:00 Ателие на тема „Тайната на осиновяването или как да кажем на детето си, че е осиновено”

Цел: да се помогне на осиновителите, които все още не са успели да намерят начин да съобщят на децата си, че са осиновени.

 •  Дискусия на тема „Как да разкрием тайната на осиновяването”
 • Подходящи и неподходящи възрасти за разкриване на тайната
 • Открита прожекция на филм по темата: „Когато родителите не казват на детето си, че е осиновено“, Документален филм със съвети от детски психолог. Филмът е предоставен от Фондация Осиновени и Осиновители- Палечка

 

12:00 – 14:00  Ателие за деца „Хайде да четем приказки”

Цел: всички деца (осиновени и биологични) от малки да свикват с темата за осиновяването и да не приемат осиновеното дете за различно. 

 •  четене на приказките „Палечка“, „Грозното патенце“ или  „Маугли“
 • да нарисуваме рисунка – по приказките да се насърчат децата да рисуват и да се направи изложба.

 

14:00 - 16:00 Индивидуални консултации със специалисти за кандидат-осиновители, осиновители и осиновени.

Цел: да се даде възможност на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени в индивидуална среща със специалисти (психолози и социални работници) да споделят проблемите си и да получат професионална консултация. При наличие на сериозен проблем би могло индивидуалната работа да продължи, ако клиентът заяви желанието си за последваща подкрепа. Това би могло да се случи чрез направление от ОДЗ по постоянен адрес или чрез заявление до директора на ЦОП.

 

Консултациите ще се провеждат след предварително заявено желание за консултация и договорен час по телефона  или на място.  

 • за Център за обществена подкрепа на ул. „Пиротска” № 175 (в сградата на ДД „П. Славейков”), тел. 02/920 42 38, лице за контакти: Цветан Тодорин
 • за Център за обществена подкрепа на ул. „Сава Филаретов” №23 (в сградата на ДД „А. Златаров”), тел. 02/936 10 26, лице за контакти Деница Тодорова