Набиране на персонал за КСУДС -гр.Видин

Набиране на персонал за КСУДС -гр.Видин

ОБЯВА

Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Видин, управляван от Институт по
социални дейности и практики,

търси кандидати за длъжностите: „Социален работник/възпитател", „Психолог", „Рецепционист" и „Хигиенист".

Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник/възпитател":

· Завършено висше образование със специалности: социална педагогика, социални дейности, психология или друго подходящо;

· Да притежава компютърна грамотност и умения;

· Професионален опит в социалната сфера е предимство;

· Владеене на английски/френски/ език е предимство;

· Свидетелство за управление на МПС е предимство.

Изисквания за заемане на длъжността ,,Психолог" :

· Завършено висше образование със специалност психология – минимална степен бакалавър;

· Да притежава компютърна грамотност и умения;

· Професионален опит в работа с деца и семейства е предимство;

· Владеене на английски/френски/ език е предимство;

· Свидетелство за управление на МПС е предимство.

 

Изисквания за заемане на длъжността „Рецепционист".

· Завършено средно образование;

· Компютърна грамотност и умения са предимство;

· Опит на подобна позиция е предимство.

 

Изисквания за заемане на длъжността „Хигиенист".

· Завършено средно образование;

Необходими документи: Копие на документ за завършено образование, автобиография и мотивационно писмо.

Документите се подават на адрес: гр. Видин, ул. „Княз Борис І" №1 стая № 2 /деловодство/, в Направление "Социални услуги" към Община Видин.

Документи се приемат до 16.00 ч. на 08.04.2011 година на посочения адрес.

За допълнителна информация: Гергана Георгиева, тел. /02/ 852 47 13. Лице за контакти: Десислава Борисова , тел.:094/609448