Набиране доброволци за конференция

Набиране доброволци за конференция

Втора международна конференция, посветена на Превенция на насилието над деца

 

Институт по социални дейности и практики (ИСДП), в рамките на проекти, финансирани от Европейската комисия, организира международна конференция на 27 и 28 ноември 2012 година. Във връзка с това ИСДП набира доброволци за подпомагане на дейностите по организиране и провеждане на конференцията.

Доброволците ще имат възможността да се включат в различни дейности по организацията на събитието и в самата конференция:
• подготовка и изпращане на покани до участниците в конференцията;
• комуникация с участници в конференцията;
• подготвяне на материали за конференцията;
• посрещане, придружаване и изпращане на международни гости, участници в конференцията;
• подкрепа на екипа при провеждане на конференцията – регистриране на гостите, съдействие на участниците и др.
• участие в конференцията;
• заснемане на конференцията;

Дейностите ще се реализират в периода октомври-ноември 2012 година. С предимство ще бъдат доброволци, владеещи добро ниво английски или френски език, с добри комуникативни и организационни умения. Те ще преминат през кратко обучение преди да се включат в организацията на конференцията. Всички включили се доброволци ще получат сертификат, който ще удостоверява преминатото от тях обучение, като и работата им като доброволци.

Желаещите да се включат могат да се обадят до 30 септември 2012 година на телефон 02/8524713 и 02/9533147, или да пишат на sapi@abv.bg – Гергана Георгиева или Николина Ангелова.