На 9 и 10 декември в с.чифлика, Троян се състоя общо събрание на Националната мрежа за децата

На 9 и 10 декември в с.чифлика, Троян се състоя общо събрание на Националната мрежа за децата

На 9 и 10 декември в с.чифлика, Троян се състоя Общо събрание на Националната мрежа за децата (НМД). На събранието бяха приети промени в устава, приети бяха също стратегическа програма до 2013 г. и план за нейното изпълнение.

Като основни приоритети се приеха гарантиране на правата на децата в риск, чрез подкрепа на техните семейства и деинституционализация на грижите за тях, осигуряване на достъп до качествено образование на всички деца, гарантиране на най-добрия интерес на децата при срещите им с правосъдието. На събранието присъстваха 34 от общо 38 организации, членки. Център на дискусията беше организационното развитие на НМД като условие за нейното пълноценно участие като представител на НПО в политическия живот на страната. Освен избора на УС, важна задача беше сформирането на работни комисии, което да осигури компетентното лобиране и застъпничество, както и изразяване на становища по важни въпроси от страна на мрежата. За изпълнителен директор на НМД беше избран Георги Богданов. Духът на пратньорство и взаимна подкрепа, който беше постигнат дава основание за успешна работа на мрежата. ИСДП беше представен от председателя на УС Нели Петрова. ИСДП беше избран да ръководи комисията „Деца и правосъдие”.