На 9 април 2012г в гр. Видин се проведе кръгла маса на тема „Социалните услуги за деца и семейства – практики и стандарти за гарантиране правата на де

На 9 април 2012г в гр. Видин се проведе кръгла маса на тема „Социалните услуги за деца и семейства – практики и стандарти за гарантиране правата на де

На 9 април 2012г в гр. Видин се проведе кръгла маса на тема „Социалните услуги за деца и семейства – практики и стандарти за гарантиране правата на децата”. Събитието се организира от Сдружение „Институт по социални дейности и практики” съвместно с Областна администрация Видин и Уницеф България. В дискусията беше представен и проект за стандарти за разпит на малолетни и непълнолетни лица, участници в правни процедури. Участниците в кръглата маса бяха запознати с дейността на „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” – Видин. Други теми от форума бяха "Училище без насилие", "Партньорство и взаимодействие в работата по случаи на насилие над деца.Превенция на сексуалното насилие и на ранните бракове" и "Ролята на медиите за превенция на насилието". Кръглата маса се откри от г-жа Борислава Борисова - заместник кмет на община Видин и доц. Нели Петрова-Димитрова – председател на УС на ИСДП. Гости на събитието бяха държавен експерт Нина Мутафова от дирекция „Социално включване” към Министерството на труда и социалната политика, Милена Харизанова програмен директор на УНИЦЕФ за България и Ани Салич – журналист Btv от и посланик на Уницеф България.

Видео от bTV:

{mp4}na-9-april-2012-vuv-vidin-se-provede-krugla-masa-na-tema-socialni-uslugi-za-deca-i-semeistva|640|480|0|1{/mp4}