На 29 и 30 март 2012 в град Варна и Велико Търново бяха проведени поредицата от кръгли маси на тема „Специализирано изслушване на деца"

На 29 и 30 март 2012 в град Варна и Велико Търново бяха проведени поредицата от кръгли маси на тема „Специализирано изслушване на деца

    На 29 и 30 март 2012 в град Варна и Велико Търново бяха проведени поредицата от кръгли маси на тема „Специализирано изслушване на деца. Опит и перспективи." Организирани от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект „Чуй детето II .  На двете срещи се включиха над 80 предствители на съдебната власт, представители на общини, полицаи, социални работници и психолози.

 

    Основен акцент в организираните срещи беше да споделим натрупания опит на екипа в рамките на тригодишната практика и функциониране на специализираните помещения за изслушване на деца жертви или свидетели на насилие в градовете Шумен, Пазарджик и София. Беше представена и възможността и условията  за подкрепа на община, в която да бъде изградена нова специализирана стая за изслушване на деца.

      Съдия Нели Батанова (председател на Окръжен съд Шумен) и съдия Мариана Шотева (Районен съд Пазарджик) представиха проекта на Стандарти за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления, коитобяха рарзаботени от работна група от съдии и прокурори и предстои да бъдат финализирани.

    Следващата кръгла маса ще се състои на 9 април 2012г. в гр. Видин. Повече за нея може да намерите тук: