На 26 февруари стартираха две групови програми в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Шумен

 На 26 февруари стартираха две групови програми в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Шумен

Две групови програми стартираха на 26 февруари 2010 г. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен.

 

„Светът на тийнейджъра – интересен и предизвикателен" е групата, която обединява ученици от IX клас на Средното общообразователно училище „Сава Доброплодни".

В продължение на два месеца учениците ще надграждат уменията си за общуване с връстници, родители и учители, ще бъдат поставени теми за агресията сред младите хора, ще се дискутират темите за любовта, приятелството и наркотиците.

В групата за изграждане на социални умения тийнейджъри от четири шуменски училища ще изграждат умения за справяне с конфликтни ситуации и асертивно поведение; ще се опитат да дадат определения за проблем и ще разработват стратегии за преодоляване на конфликти и проблеми.