На 23 – 24 Март 2006г. ще се проведат срещи в общините: Павел Баня, Казанлък, Чирпан, Стара Загора, Гълъбово и Раднево ще се проведе изследване на пот

На 23 – 24 Март 2006г. ще се проведат срещи в общините: Павел Баня, Казанлък, Чирпан, Стара Загора, Гълъбово и Раднево ще се проведе изследване на пот

На 23 – 24 Март 2006г. ще се проведат срещи в общините: Павел Баня, Казанлък, Чирпан, Стара Загора, Гълъбово и Раднево ще се проведе изследване на потребностите от развитие на алтернативна грижа за деца и семейства в Старозагорска област.