На 22 Март 2006г. ще се състои обмяна на опит във Варна между КСУДС – Шумен и КСУДС – Варна

На 22 Март 2006г. ще се състои обмяна на опит във Варна между КСУДС – Шумен и КСУДС – Варна

На 22 Март 2006г. ще се състои обмяна на опит във Варна между КСУДС – Шумен и КСУДС – Варна