На 21 Март 2006г. Институт по социални дейности и практики (ИСДП), ще представи данни по националното проучване относно приемната грижа пред Националн

На 21 Март 2006г. Институт по социални дейности и практики (ИСДП), ще представи данни по националното проучване относно приемната грижа пред Националн

На 21 Март 2006г. Институт по социални дейности и практики (ИСДП),  ще представи данни по националното проучване относно приемната грижа пред Националният съвет за закрила на детето.