На 20 – 23 Март 2006г. ще се проведат групови и индивидуални интервюта за набиране на персонал в КСУДС – Пазарджик.

На 20 – 23 Март 2006г. ще се проведат групови и индивидуални интервюта за набиране на персонал в КСУДС – Пазарджик.

На 20 – 23 Март 2006г. ще се проведат групови и индивидуални интервюта за набиране на персонал в КСУДС – Пазарджик.