На 19.11. в Гранд Хотел София се проведе Кръгла маса по проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдени

На 19.11. в Гранд Хотел София се проведе Кръгла маса по проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдени

На срещата взеха участие над 20 представители на държавни институции и неправителствени организации, като сред тях – Зам. Министър на образованието, младежта и науката – г-жа Светлана Ломева,

главни експерти от ДАЗД, МТСП, АСП, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към МП, ГД „Криминална полиция” към МВР, както и представители на комисията по права на човека и комисията по децата, образованието, младежта и спорта към НС.От страна на неправителствения сектор се включиха колеги от Български хелзинкски комитет, UNODC, SOS Детски селища България, Асоциация Анимус, Асоциация СПЕКТРА.

В рамките на кръглата маса накраткобяха представени основните цели и резултати от реализирането на проекта в рамките на периода на изпълнение – декември 2008г. – октомври 2009г. в пилотните общини Шумен и Пазарджик.

Доц. Нели Петрова – Димитрова представи взаимодействието между институциите при изпълнение на пробацията при непълнолетни правонарушители. Представянето бе извършено на база на проведено проучване - въпросник сред пробационни служители от 17 Областни пробациоонислужби в страната.

Д-р. Ива Пушкарова от Съюза на съдиите в България представи основните изводи и препоръки от проведеното в рамките на проекта изследване на тема „Държавната реакция срещу общественоопасно поведение на дете. Законови режими за предотвратяване и противодействие след 2002г”.

В последвалата дискусия отново на преден план беше изведена необходимостта от незабавна реформа на законодателството, определящо наказателната политика по отношение на децата и хармонизирането му с това – за закрилата на детето.

Кръглата маса завърши с излъчването на филм „Пътят към престъплението”/продуцентска къща БГ Визия, илюстриращ пътя на едно дете къмизвършване на престъпление и ролята на институциите, а и на общността в извървяването на този път.

Проектът се реализира с финансовата и техническа подкрепа на Международната организация по труда /МОТ/