НА 12.02.2013г. В ЦОП-СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ ПОРЕДНАТА ГРУПОВА СУПЕРВИЗИЯ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

НА 12.02.2013г.  В ЦОП-СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ ПОРЕДНАТА ГРУПОВА СУПЕРВИЗИЯ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

В супервизията взеха участие кандидати и действащи приемни семейства, подкрепяни от екипа на ИСДП. В защитено и сигурно пространство, в условията на разбиране и професионален поглед имахме възможност заедно да поговорим и да потърсим отговори как да подкрепяме според нуждите им децата, настанени в приемни семейства. Под супервизията на д-р Н. Стойкова  през конкретен пример групата помогна на едно приемно семейство  да си отговори на важни въпроси и да обмисли ефективни стратегии за справяне с проблема.

 

Договорена е следваща групова супервизия на 13.03.2013г. Планира се в срещата да участва юрист, които да подкрепи приемните семейства по юридически казуси