На 10 април 2010г./събота/ в Център за обществена подкрепа стартира групово обучение на кандидат-осиновители

На 10 април 2010г./събота/ в Център за обществена подкрепа стартира групово обучение на кандидат-осиновители

На 10 април 2010г./събота/ в Център за обществена подкрепа стартира групово обучение на кандидат-осиновители. Обучението ще продължи четири поредни съботни дни. Участват 6 семейства, за които са издадени направления от съответния отдел за закрила на детето.

Включени са теми, свързани с: развитието на родителски умения за установяване на значима връзка с детето; детското развитие и възпитание; тайната на осиновяването – да кажем ли на детето ни, че е осиновено и как да го направим; саморефлексия и готови ли сме да осиновим дете; утвърждаване на автономност и изграждане на самоуважение у детето и др.

Методът на обучение е интерактивен и включва ролеви игри, преживелищни игри, работа по казуси, дискусии.

Водещи на обучението са социални работници и психолози от Областния център по приемна грижа гр. София.