Излет с деца

Излет с деца

 

Като част от дейностите по услугата интензивна подкрепа за деца в конфликт със закона и техните семейства, екипът на ИСДП провежда излети сред природата с деца, ползващи услугата.

Излетът бе проведен на 09.05.2015г. Децата придобиха умения за работа в група и в екип, запознаха се с нови модели на общуване, спазване на правила и умения з лагеруване (сглобяване на палатка)

Целта е свързана с това :

 • да осигури и приобщи  участието на младежи в конфликт със закона  и обществено и социални значими дейности;
 • да създаде условия за разширяване на подкрепящата мрежа около младежа и изграждане на общност;
 • да се придобият социални умения за общуване с възрастни и връстници и умения за спазване на правила посредством активна интеракция, стимулиране на социално приемливо поведение в динамичен социален контекст – транспорт, планина,провеждане на интерактивни занимания на открито и др.;
 • да придобият нови знания, относно лагеруването на палатки;
 • да се развият умения за планиране на свободното време и осъзнаване на необходимостта от пълноценно прекарване на свободното време;
 • да се обогати социалния опит  на деца живеещи в специализирана институция и деца от маргинализирани групи в превенция на социалното изключване;

Резултати:

 • Създава се позитивен житейски опит и импулс за личностно развитие и усъвършенстване;
 • Развиват се качества и умения, необходими за реализация в динамичен аспект
 • Формират се навици за толерантно отношение към хората и околната среда
 • Предизвикват се младежите да се справят с трудни ситуации заедно, като екип;
 • Подпомага се изявата на лидерски качества и други способности в участниците.