На 08.04.2010 г. беше проведена среща със студенти от Пловдивския университет

На 08.04.2010 г. беше проведена среща със студенти от Пловдивския университет

  На 08.04.2010 г. беше проведена среща със студенти от Пловдивския университет. Трима представители от  Комплекса за социални услуги- Пазарджик запознаха участниците с дейността на комплекса.

Беше направена кратка презентация за различните  услуги предоставяни от комплекса. След това срещата продължи с дискусия по конкретни зададени от участниците въпроси. Всички присъстващи бяха поканени да се включат в различни дейности на комплекса като доброволни сътрудници и така най-добре да усетят социалната работа.