На 05. 10. 2010г. Комплексът в Шумен навършва 5 години

На 05. 10. 2010г. Комплексът в Шумен навършва 5 години

На 5 и 6 октомври, по повод пет години от стартиране на услугите в Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Община Шумен и ИСДП организират работна среща на тема: "Качеството на социалните услуги през опита на КСУДС Шумен".

 

В срещата ще участват представители на Община Шумен, Агенция за социално подпомагане, ДАЗД, Национален институт на правосъдието, УНИЦЕФ, неправителствени организации, работещи в социалната сфера, членове на екипите на комплексите за социални услуги от пилотните общини.

 

ПЕТ ГОДИНИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА ШУМЕН

работна среща

"Качество на социалните услуги"

Място на срещата:

5 октомври - Хотел „Шумен", зала „Форум"

6 октомври - КСУДС Шумен - ул. „Димитър Благоев" №19 и Областен център по приемна грижа – ул. „Беласица" № 11

5 октомври

13.30 – 14.00 Регистрация

14.00 – 14.30 Откриване и приветствие към участниците от господин Красимир Костов - Кмет на Община Шумен, господин Димитър Александров - Областен управител и доц. д-р Нели Петрова-Димитрова - председател на УС на ИСДП

14.30 – 15.30 Представяне: "Качество на социалните услуги през на опита

КСУДС Шумен

15.30 – 16.00 Кафе пауза

Пресконференция за журналисти

16.00 - 17.30 Дискусия (по теми, задавани от участниците)

17.30 - 18.00 Обобщение и закриване на деня от представители на АСП и

ДАЗД

19.00 Коктейл

6 октомври

9.00 – 10.00 Посещение на Комплекса за социални услуги за деца и

семейства

10.00 – 12.00 Работни ателиета

· Услуги по превенция на насилието над деца

Място на провеждане: Конферентна зала в КСУДС Шумен, ул."Димитър Благоев" №10

· Услуги по превенция на изоставяне на деца – Приемна грижа

Място на провеждане: ОЦПГ гр. Шумен, ул. „Беласица" №11

12.00 часа За желаещите - организиране на екскурзия за разглеждане на историческите забележителности на Шумен. Отпътуване