Muriel Lion посети Центъра за обществена подкрепа в София

Muriel Lion посети Центъра за обществена подкрепа в София

На 12.04.2012г. г-жа Muriel Lion – отговорник развитие в Средиземноморския Институт за обучение и изследвания в социалната работа посети Центъра за обществена подкрепа на ул. Пиротска 175, София. Посещението е част от визитата на френски представители на програма ПРОКОПИЛ. Г-жа Lion беше запозната с предоставяните в центъра услуги за деца и семейства, със състава и квалификацията на екипа. Обмяната на опит беше полезна и за двете страни.

Беше обсъдена и възможност за осъществяване на мобилности, които да предоставят стаж на български специалисти в Марсилия и специалисти от социалната сфера от Франция в България.