МИСИЯ НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКА ДЕТЕ"

МИСИЯ НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКА ДЕТЕ

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРИЕМНА ГРИЖА В ШУМЕН В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКА ДЕТЕ"

 

Традиционната среща на партньорите, които работят за развитието на социалната услуга Приемна грижа в Област Шумен се проведе на 13 септември, 2011 година. Присъстваха представител на РД СП – Шумен, Началник отделите за закрила на детето от Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Венец и Каолиново, координатора на UNICEF по проект „Семейство за всяко дете", директорите на КСУДС – Шумен и ЦОП – Нови Пазар, социални работници от Областния център по приемна грижа и Центъра за обществена подкрепа - Нови Пазар.

На срещата бяха представени резултатите от изпълнението на решенията от срещата, проведена на 08 юли, 2011 г. по Проект „Семейство за всяко дете". Тогава специалистите се обединиха около решението 10 деца от ДМСГД да бъдат поверени на грижите на приемни родители. От тях 9 деца вече са изведени от ДМСГД и настанени в приемните семейства.

На срещата бяха представени и профилите на ново утвърдени приемни семейства и профилите на децата, за които предстои да бъде предприета мярка за закрила по Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство.