Международен ден на детето в КСУДС - Пазарджик

Международен ден на детето в КСУДС - Пазарджик

В Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Пазарджик беше организирано тържество по повод Международния ден на детето – 1  юни.

На него присъстваха деца, клиенти на КСУДС и ОЗД, децата от  Кризисен център, Център за настаняване от семеен тип, Дневен център за деца с увреждания „Вяра, надежда и любов" от Пазарджик. В тържеството имаше много игри, музика, танци и лакомства за малчуганите, които искрено се забавляваха.