Международно Обучение за Обучители във Варшава

Международно Обучение за Обучители във Варшава

МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ВЪВ ВАРШАВА

      

        От 10 до 12 май във Варшава, Полша се проведе конференция „Превенция на насилието над малки деца” и международно обучение за обучители, което беше организирано в рамките на проект „Дом без насилие за всяко дете” 

       От страна на ИСДП участваха 6 обучители от Видин и София и 2 координатори от програмата по превенция на насилието над деца. Специални гости на събитието бяха госпожа Илинка Никифорова, заместник-кмет по образование и култура в община Перник, и Калинка Никова, главен юрисконсулт в дирекция "Социални дейности" на Столична община.

       Обучителите бяха подготвени да ръководят семинари за родители на малки деца (0-6) на тема: „Възпитание без шамари“ и да провеждат обучения за обучители по специално разработена програма.