Международно Обучение "Въведение в резилианс" – Латвия, 25-28 май 2010г.

Международно Обучение

Международно Обучение "Въведение в резилианс" – Латвия, 25-28 май 2010г.

 

През месец май в Латвия се проведоха две базови обучения на тема "Въведение в резилианс" с обучители д-р Надя Стойкова и Деяна Кюрчиева /ИСДП/. Първото обучение се проведе на 25-26 май на територията на дома за деца в гр. Желгава. В него се включиха 15 участника - психолози, социални работници, педагози, медицински сестри, работещи в специализирани институции и центрове за деца. Второто обучение се проведе на 28 май в Центъра за работа с деца "Дардедзе", Рига. Участваха общо 19 души – представители на Държавния инспекторат за защита правата на децата в Латвия, социални работници, психолози и учители. По време на обучението бяха разгледани теми, свързани с подхода резилианс, факторите на резилианс и възможни начини за практическа работа с деца. Бяха използвани интерактивни методи, като работа в малки групи и работа по казуси от практиката на обучаемите в контекста на подхода резилианс.

И двете обучения преминаха при висока активност от страна на участниците, които изразиха желание за участие в бъдещи обучения по резилианс.