Международно обучение по програма Прокопил

Международно обучение по програма Прокопил

  От 29.08.2010г. до 07.09.2010г. в близост до гр. Дева – Румъния се проведе международно обучение по програма Прокопил. Представител на ИСДП участва в обучителния екип.

Целта на обучението беше  20 квалифицирани социални аниматори от Румъния и Молдова да придобият знания и умения за организиране и провеждане на практически насочени обучения.