Международна среща на тема „Ключови послания на НПО от европейски страни за младежкото правосъдие"

Международна среща на тема „Ключови послания на НПО от европейски страни за младежкото правосъдие

На 3 и 4 декември 2009 г. в Париж, Франция се сътоя международна среща на тема „Ключови послания на НПО от европейски страни за младежкото правосъдие". Срещата се организира от Международна обсерватория за младежко правосъдие (МОМП), www.oijj.org в Брюксел,

която има за своя мисия да създаде европейска мрежа в тази област, която да обединява усилията на гражданското общество, на университетите и специалистите за успешно прилагане на стандартите на ООН и преди всичко на Конвенцията за защита правата на детето минималните стандарти на ООН, в различните правосъдни системи. Международната обсерватория за младежко правосъдие работи както в Европа, така и в Африка и Америка. Основните дейности на обсерваторията са провеждане и координаране на сравнителни наблюдения и изследвания, организиране на конференции, събития и тематични работни срещи, както и лобиране и застъпничество на политическо ниво.

 

На срещата в Париж присъстваха представители на НПО от 21 европейски страни, членки на ЕС. Срещата имаше за цел запознаване на НПО, работещи в областта на младежкото правосъдие и стратиране на общ диалог помежду тях. Профилът на организациите беше много пъстър – правозащитни организации, доставчици на социални услуги за деца и млади хора в конфликт със закона, изследователски ориентирани организации. От името на ИСДП на срещата присъства Нели Петрова, която представи дейността на организацията в полето на младежко правосъдие, както и актуалната ситуация в тази област в нашата страна. Проведоха се дискусии за смисълът на правосъдието при деца, за различните модели, прилагани в европейските страни. Наложи се мнението за необходимост от противопоставяне на засилващата се в Европа тенденция към наказателен подход, за популяризиране и въвеждане на ресторативното правосъдие. Споделени бяха различни успешни практики. ИСДП ще изпрати на МОМП докладите за анализ и оценка на младежкото правосъдие в нашата страна за да бъдат достъпни за всички заинтесовани страни.