Международна конференция „Престъпност или социално изключване -справедливост за децата в един разделен свят”

Международна конференция „Престъпност или социално изключване -справедливост за децата в един разделен свят”

     На 6 и 7 ноември, 2012 г. в Лондон се състоя Международна конференция „Престъпност или социално изключване -справедливост за децата в един разделен свят”, в която взеха участие представители на правителства, университети, гражданско общество от целия свят. Конференцията беше организирана от Международната обсерватория за младежко правосъдие и имаше за цел да подкрепи обмена на добри практики, изследвания и дискусионни въпроси в областта на младежкото правосъдие.

      Бяха дискутирани теми като: „Предотвратяване и отклоняване на децата и младите хора от извършване на закононарушения”, „Социално включване и редуциране на престъпността: отговорът на общността на възпитателното интегриране”, „Реформа на политиката и подобряване на младежката правосъдна система”, „Влиянието на престъпленията и насилието върху младежите от града”, „Бандите в Европа: някои европейски примери и опит”, „Изводи за промяна”.
        На 8 ноември се състоя Третата среща на Европейския съвет по младежко правосъдие. В пленарни и групови срещи бяха дискутирани проблемите на прилагане на международните стандарти за дружелюбно към децата правосъдие, разработени от Съвета на Европа, както и други нормативни и методически документи на ЕК. Представителите на Съвета на Европа и на ФРА информираха участниците за приоритетите на работа на тези институции в областта на разработване на индикатори за младежко правосъдие, както и на различни подходи за оценка на прилагането на международните стандарти.