Международна конференция "Закрила на детето в наказателното производство – мултидисциплинарен подход".

Международна конференция

Как децата жертви на насилие или свидетели на престъпление да предоставят надеждна информация при участието си в правни процедури без това допълнително да ги травмира?

 

Отговор на тези и други въпроси търсиха експерти от Великобритания, Полша, Литва, Латвия, Украйна, Молдова, Македония и България на Международна конференция "Закрила на детето в наказателното производство – мултидисциплинарен подход", проведена на 11 и 12 ноември в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул."Екзарх Йосиф" № 14, зала 201.

Гости на конференцията бяхапредставители на Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ, Главния прокурор, Висш съдебен съвет и други институции и неправителствени организации.

Семинарът беше организиран и проведен от сдружение „Институт по социални дейности и практики" в партньорство със Съюза на съдиите в България, община Шумен и фондация „Ничии деца" – Полша и с финансовата подкрепа на Програма ФАР "Развитие на гражданското общество", фондация ОАК, Институт "Отворено общество" и Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.