Международна конференция „Виктимизация на деца, измерения и превенция"

Международна конференция „Виктимизация на деца, измерения и превенция

Сдружение „Институт по социални дейности и практики" организира Международна конференция на тема „Виктимизация на деца. Измерения и превенция".

Събитието ще се проведе на 9ти и 10ти ноември 2010г. в хотел „Родина", гр. София.

На форума ще бъдат представени национални политики в областта, резултати от проведено международно изследване в рамките на проект „Сексуално насилие на деца в институции" и добри практики. Вторият ден на конференцията ще бъде посветен на дружелюбно към детето правосъдие. В конференцията ще се включат и участници от Полша, Латвия и Литва и Великобритания.