Международна експертна конференция в Будапеща

Международна експертна конференция в Будапеща

Д-р Надя Стойкова, изпълнителен директор на ИСДП, бе поканена да участва с представяне на данните от международно сравнително изследване относно „Сексуалното насилие над деца от институции в България, Гърция, Латвия, Литва и Полша"

на експертна конференция „Missing from Care" 10 март 2011 г. в Будапеща. Международната експертна конференция се организира от Missing Children Europe и Kék Vonal, Унгария. Конференцията е посветена на проблемите, свързани с феномена и причините за това децата да бягат от системата за грижи. Говорители и участници в конференцията бяха представители на европейската комисия, европейския парламент, съвета на Европа и агенция по правата на човека (Fundamental Rights Agency), както и представители на организациите членове на Missing Children Europe.

Изследването е част от двугодишен проект на Програма Дафне на Европейския съюз, който цели да анализира феномена «сексуално насилие над деца в институции» - неговите измерения и механизми в гореизброените страни. В 4 от 6те страни бе първо такова изследване. От него бяха изведени добри практики и препоръки за промени и подобрения в държавните и европейска политики за работата с деца в алтернативна грижа. Резултатите са обхванати в обучителен филм «Инициали», както и на уебсайта: www.sacri-sapi.eu, който предлага информация за националните и международна (в България) конференции за разпространение на резулататите по проекта. Там са предоставени и всички национални и общи партньорски доклади – за текущата ситуация в страните, проведенето изследване, добри практики и препоръки. Партньорите на ИСДП по проеката са: Center against Abuse "Dardedze", Латвия, The Children Support Centre, Литва, The Nobody's Children Foundation, Полша, Center for Social Support of Youths -ARSIS, Гърция, Център „Амалипе", България, и ДАЗД, България, като асоцииран партньор.