Международен семинар в Нант

Международен семинар в Нант

От 18 до 23 ноември 2009 в Нант, Франция се проведе Международен семинар посветен на 20-та годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето.

 

Организатори на семинара са Les Francas, France. В семинара взеха участие представители на 9 държави, между които и България, която беше представена от ИСДП София – Венета Господинова (директор на КСУДС Шумен), Яна Станева (директор на КСУДС Пазарджик) и Георги Нешков (координатор по програма към ИСДП). Участваха представители както от Франция, така и от Австрия, Италия, Испания, Румъния, Белгия, Шотландия и Перу.

Семинара протече в представянето и обмена на практики между участниците, работа в ателиета, като продуктите от ателиета трябаше да промотират правата на децата и младите хора. Семинара включваше още и участия в местни радиопредавания, дискусии, както и организирани прояви по повод 20 годишния юбилей на КПД.