Международна конференция,,Виктимизация на деца. Измерения и превенция" -09-10.11.2010

Международна конференция,,Виктимизация на деца. Измерения и превенция

Сдружение „Институт по социални дейности и практики" организира Международна конференция на тема „Виктимизация на деца. Измерения и превенция". Събитието се проведе на 9ти и 10ти ноември 2010г. в хотел „Родина", гр. София.

 

Конференцията беше открита от г-н Цветан Цветанов - Зам.министър председател, Министър на вътрешните работи. Участие взе г-н Калин Каменов - Зам.председател на Държавна агенция за закрила на детето и г-жа Елина Георгиева от Министерството на правосъдието.

На форума бяха представени резултатите от проведеното международно изследване в рамките на проекта ,,Сексуално насилие над деца в институции". Проф. Кевин Браун представи подробна оценка на риска на насилие над деца. Г-жа Доника Колева от Държавна агенция за закрила на детето представи целите и дейностите по проекта ,,Детство за всички" на Оперативната програма ,,Развитие на човешките ресурси", който е свързан с деинституционализацията на децата с увреждания, настанени в специализирани институции за деца. Участниците бяха запознати с добри практики от представителите на Латвия и Полша. Първия ден завърши с прожектирането на филм за измеренията на насилието над деца.

Вторият ден на конференцията бе посветен на дружелюбното към детето правосъдие. Проф. Филип Жафе обърна внимание на Стандартите за дружелюбното към детето правосъдие на Съвета на Европа. Представени бяха добрите практики на Латвия, Полша, Шотландия и България.