Медиацията между родители като възможност да запазим и упражняваме по позитивен начин своите родителски функции в случаите на развод или раздяла

Медиацията между родители като възможност да запазим и упражняваме по позитивен начин своите родителски функции в случаите на развод или раздяла

Уважаеми родители,

Ние специалистите от Център за обществена подкрепа към Институт по социални дейности и практики знаем колко много усилия са необходими да бъде запазен моделът на успешно и позитивно родителстване в случаите на раздяла между родителите или развод.

 

Знаем, че децата могат да приемат раздялата на своите родители по добър начин, стига това да е съпроводено с възможността да общуват пълноценно с тях и да усещат, че все още са и ще бъдат най-важното нещо в живота им.

Също така знаем, че понякога родителите срещат трудности да продължат общуването си само и единствено като родители на своите деца, защото раздялата е съпроводена от множество конфликти, взаимни обвинения и упреци. Често в такива ситуации, родителите са съсредоточени основно в преживяването на тази раздяла и страданието на тяхното дете или деца остава незабелязано.

Медиацията между родителите би могла да бъде отговор и възможност да се измести фокусът на конфликта от раздялата към родителстването заедно, дори и вече разделени.

В своята си същност медиацията представлява едно подкрепено, улеснено и придружено от професионалисти, общуване между родители.

Център за обществена подкрепа на ул.”Пиротска”№175 в София Ви предоставя тази възможност като родители в защитено пространство и с подкрепата на специалисти да възстановите своите родителски функции и да дадете послание на вашите деца, че Те са и ще продължат да бъдат най-важни и обичани от вас. Ще имате възможност да споделите и обсъдите с другия родител онези въпроси, свързани с упражняването на вашите родителски права, които най-често създават напрежение между вас, но от тяхното разрешаване зависи това да върнете усмивката и спокойствието на детето.

Оставаме на разположение за повече информация и заявки на имейл:sapi_slaveykov@abv.bg и телефон  02 920 42 38.

Лице за контакти: Катя Караджова – ръководител на сектор за работа с родители