МАРИАМА ДИАЛО - АТАШЕ НА ВЪНШНО МИНИСТЕРСТВО НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ ПОСЕТИ ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ" КЪМ КСУДС - ШУМЕН

МАРИАМА ДИАЛО - АТАШЕ НА ВЪНШНО МИНИСТЕРСТВО НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ ПОСЕТИ ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ

       Мариама Диало - Аташе на Външно министерство на Република Франция по правата на децата за България, Румъния и Молдова, придружена от Майя Грозданова, представител на УНИЦЕФ, Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата /НМД/ и Иво Божков, отговарящ в НМД за френската програма ПРОКОПИЛ бяха на работно посещение в Шумен.

Те проведоха срещи с кмета на Община Шумен Красимир Костов, заместник кмета по социални дейности и здравеопазване Седат Кадир и директор на дирекция „Социална политика и здравеопазване Петранка Петрова.

       Хода на реформата в социалната сфера гостите обсъдиха и с директори на социални заведения в Шумен. Директорът на КСУДС – Шумен Венета Господинова участва в срещата, а по-късно придружи гостите при посещението им в Звено „Майка и бебе". Тя представи социалните услуги, които предлага Комплекса. Основен акцент бяха услугите за превенция на изоставянето на деца в специализирани институции и развитието на приемната грижа като алтернатива на институционализацията на деца в риск, които Сдружение ИСДП развива в Шумен, чрез проектите финансирани от UNICEF – „Разширяване модела на приемната грижа в България" и „Семейство за всяко дете".

       При посещението си в Звено „Майка и бебе" Мариама Диало се срещна и разговаря с майките, които получават подкрепа заедно със своите бебета.