МАГИСТРАТИ , РАЗЛЕДВАЩИ ПОЛИЦАИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗАЕДНО СПОДЕЛЯТ ПРАКТИКИ ПО ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА

МАГИСТРАТИ , РАЗЛЕДВАЩИ ПОЛИЦАИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗАЕДНО СПОДЕЛЯТ ПРАКТИКИ ПО ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА

      

На 13 март 2013г. в гр. Шумен се проведе работна среща във връзка с функционирането на специализираното помещение за изслушване на деца в КСУДС  - Шумен. На срещата се отзоваха всички поканени  институции от област Шумен, които имат отношение към участието на деца в правни процедури – съд, прокуратура, полиция, както и отдел „Закрила на детето”.

 

Статистика по видове, брой и особености на случаите, в които се е използвала стаята от 2009 година  до сега представи г-жа Венета Господинова – директор на КСУДС . Заедно, участниците обсъдиха предимства, както и трудности в конкретната работа, както и се обмениха идеи за продължаване  и подобряване на практиката на местно ниво. Доц. Нели  Петрова - Димитрова представи и планираните инициативи на ИСДП на национално ниво.