Лято 2008 в КСУДС-Пазарджик

Лято 2008 в КСУДС-Пазарджик

КСУДС-Пазарджик организира Ваканционна програма за Лято 2008, включваща клубове по интереси за деца.

 

През м. юли приключиха 2 клуба - "Цветен свят" и "Зелена ваканция".

През м. август ще се реализират "Културен туризъм" и "Компютри".Успоредно с това ще е застъпена и услугата „Училищна подкрепа".

Те се провеждат както следва: „Културен туризъм" – всеки вторник и четвъртък от 10.00 ч. и „Компютри"- всеки понеделник и сряда от 10.00 ч. В петък Комплексът организира група по „Училищна подкрепа", също от 10.00 ч. Ателиетата приключват в 11.30 ч.

За повече информация и записване:

Комплекс за социални услуги за деца и семейства
Пазарджик 4400, бул. „Ал. Стамболийски" № 48
тел.: 034/ 44 75 30
факс: 034/ 44 88 65
e-mail: ksu_pazardjik@abv.bg