„Литературно кафене"

„Литературно кафене

   На 28.02.2012 г. като дейност в подкрепа на професионалистите за самите тях в Центъра за обществена подкрепа в София се проведе, т.нар. „Литературно кафене".

 На вниманието на всички колеги социален работник от сектор"Услуги и подкрепа на семейството" представи книгата на Томас Гордън „Трениране на успешни родители" и по-конкретно моделът „Поведенчески прозорец". Акцент беше поставен върху видовете приемливо и неприемливо поведение на децата, фалшивото одобрение от страна на родителите, принципът на собственост върху проблема.  В рамките на един час професионалистите имаха възможност да получат актуална и интересна професионална информация, която да използват в работата си в Центъра.