Летни занимания за деца в Шумен

Летни занимания за деца  в Шумен

На 28 юли екипът на Комплекса за социални услуги в Шумен откри лятната „Ваканционна програма 2014 г.”. За първа година програмата е планирана и се осъществява с Българската скаутска организация. Трима доброволци – скаути от Франция, специалисти от Комплекса и доброволци от местни партньорски институции ще реализират 15 дневни летни занимания.

Деца, настанени в приемни семейства, посещаващи Центъра за работа с деца на улицата, и други, които се подкрепят от специалистите, ще имат възможност да участват в различни дейности, които ще обогатят техните познания, ще развият умения и ще създадат нови приятелства. Спортните надпревари, ориентирането в непозната местност, излети и лагерен огън са само част от разнообразните дейности.

Целите на програмата са децата да работят в екип, да оцеляват в трудни ситуации и в същото време - да се забавляват.

В средата на август летните занимания за поредна година ще продължат в партньорство с БМЧК Шумен.